Urząd pocztowy (niem. Postamt) w Dramburgu

W XIX-wiecznym Dramburgu przy ulicy Ratuszowej (niem. Nettelbeckstrasse) znajdowała się najprawdopodobniej najstarsza stacja pocztowa w mieście, przez którą cztery razy w tygodniu przejeżdżał dyliżans przemierzający drogę Stargard-Szczecinek. Zostawiał i odbierał on pocztę oraz podróżnych. 

Stacja przy ulicy Ratuszowej funkcjonowała do 1857 roku, kiedy Ekspedycja Pocztowa przeniosła się do nowego, większego budynku na rogu niemieckiej Jägerstrasse (obecna ul. Pocztowa) i Klosterstrasse (obecna ul. Obrońców Westerplatte). Ten widoczny na zdjęciu poniżej, nieistniejący już niestety obiekt, był siedzibą Ekspedycji do 1871 roku, kiedy to przemianowano ją na Cesarską Administrację Pocztową (niem. Kaiserliche Deutsche Postverwaltung), a pięć lat później (1876 r.) na Cesarski Urząd Pocztowy Drugiej Klasy (niem. Kaiserliche Postamt 2. Klasse). Na widokówkach oraz w świadomości mieszkańców funkcjonował po prostu jako "Postamt" (Urząd Pocztowy).
W 1906 roku przy Jägerstrasse wybudowano nowy obiekt, widoczny po prawej stronie poniższego zdjęcia, który przejął funkcję sąsiada z naprzeciwka. Nad jego wejściem przez długi czas widoczny był napis "Kaiserliches Postamt" – Cesarski Urząd Pocztowy, który w latach 30. XX wieku po raz kolejny przemianowany został na „Deutsche Reichspost” – Urząd Pocztowy Rzeszy Niemieckiej. Budynek starej siedziby urzędu został przeznaczony na cele mieszkalne.


 

W czasach powojennych tradycje pocztowe nie opuściły obiektu i do dziś mieści się tu placówka Poczty Polskiej.
 Widok współczesny budynku Poczty, styczeń 2018.

Komentarze

Popularne posty

Popularne artykuły